Brand new // Curved heels


Pumps from taobao.com. The most uncomfortable ever! But it never stops me :)

Новые туфли с Taobao.com. Безумно неудобные! Но это когда-нибудь меня останавливало?Follow Pumps & Kicks

No comments:

Post a Comment